Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja MB Pergalsa elektroninės parduotuvės (toliau – zemesenergija.lt ) kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 216/679, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3. Zemesenergija.lt nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad zemesenergija.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4. Zemesenergija.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

  1.4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

  1.4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

  1.4.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

  1.4.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

  1.4.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

  1.4.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

  2.1. Zemesenergija.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

     2.1.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

     2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

     2.1.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

     2.1.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

  2.2. Registracijos internetinėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Nepateikus reikiamų asmens duomenų, prekės/paslaugos gali būti neteikiamos.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims 

  3.1. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.1 tikslams pasiekti.

  3.2. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

  4.1. Zemesenergija.lt, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Jūsų kreipimosi dienos, el. paštu (nebent prašoma pateikti kitaip) pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@zemesenergija.lt), ir tik nustatytomis priemonėmis, kurios leidžia identifikuoti asmenį, patvirtinus asmens tapatybę. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, 1 mėnesio laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams (per 1 mėnesį informuojant apie pratęsimą ir tokio pratęsimo priežastis).

  4.2. Jei Jūsų netenkina www.zemesenergija.lt atsakymai į Jūsų prašymus, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: www.ada.lt, ada@ada.lt.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

  5.1. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją 

pranešdamas apie tai el.adresu info@zemesenergija.lt arba telefonu +37061849611

6. Slapukai (angl. cookies)

  6.1. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

  7.1. Zemesenergija.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų, rašykite mums info@zemesenergija.lt

Rašyti
Skambinti